Rada Duszpastersko – Ekonomiczna

Parafii Chrystusa Króla w Złojcu

 

Przewodniczący

Ks. proboszcz Sylwester Zwolak

 

 

 

Ks. wikariusz Rafał Kowalczuk

 

Grupy duszpasterskie

Krystyna Antoszek

 

Pracownik parafii

Adam Bartoszczyk

 

Z Krzaka

Bogdan Dworzycki

Zbigniew Wal

Z Wólki Nieliskiej

Stanisław Turek

Mirosław Winiarczyk

Z Wólki Złojeckiej

Katarzyna Buryś – sekretarz

Tomasz Wal

Z Zarudzia

Jerzy Duda

Kazimierz Kłonica

Ze Złojca I

Artur Jakubczak

 

Dariusz Jakubczak - wiceprzewodniczący

 

Ze Złojca II

Katarzyna Chrzan

Adam Złomaniec