Ś.P. Ks. Kanonik Tadeusz  Głąb

 

 ur. 1.09.1949 r. Szkołę Podstawową w Złojcu ukończył w 1963 roku, Matura w Technikum Chemicznym w Zgierzu, pracował w Zakładach Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego w Łapiguzie. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Święcenia Kapłańskie – 25.05.1975 r. w Łodzi. Pracował jako wikariusz, proboszcz i wice dziekan w Archidiecezji Łódzkiej. Zmarł jako proboszcz Parafii Jeżów – 5.03.2013 r.  Pochowany 8 marca 2013 r. na cmentarzu parafialnym w Złojcu .

 

Na pogrzebie w Jeżowie Mszy Świętej przewodniczył ks. Bp. Adam Lepa z Łodzi a na pogrzebie w Złojcu Mszy Świętej przewodniczył Ks. Bp. Ireneusz Pękalski z Łodzi, kazanie mówił ks. Przyjaciel z Łodzi, uczestniczyli księża  Archidiecezji Łódzkiej, a także ks. dziekan z Sitańca Bolesław Zwolan, ks. kan. Kazimierz Stelmaszczuk z Uchań, ks. prałat Stefan Wojtowicz z Wielączy, ks. kan. Zygmunt Lipski z Lublina, ks. kan. Piotr Dudek z Zamościa, ks. kan. Wincenty Cap z Zamościa, Ks. kan. Roman Jaworski z Zamościa, ks. Kan. Aleksander Siwek ze Złojca, ks. Błażej Górski ze Zwierzyńca, ks. Kan. Zbigniew Jaworski ze Szczecina, ks. kan. Adam Szponar z Puław, ks. Stanisław Jakubczak z Włoch, ks. kan. Władysław Bednarczyk ze Stawu Noakowskiego, ks. Józef Zwolak z Kosobud, ks. Stanisław Budziło z parafii Nielisz.

 

 

DSCF0311