Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

 

1.      Narzeczeni winni zgłosić się do kancelarii parafii, w której będzie udzielany ślub, przynajmniej trzy miesiące wcześniej i przedstawić następujące dokumenty:

1)    Dowody osobiste.

2)    Aktualne metryki chrztu.

3)    Świadectwa bierzmowania.

4)    Świadectwa ukończenia katechizacji.

2.     Jeżeli nie ukończyli tzw. kursu przedmałżeńskiego, bądź ukończyli go wcześniej niż przed dwoma laty, to otrzymują od duszpasterza skierowanie i winni dopełnić tego obowiązku.

3.     Przygotowanie do małżeństwa w Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej obejmuje:

1)    Cykl 4 spotkań z duszpasterzem prowadzącym katechezy przedmałżeńskie.

2)    4 spotkania w Katolickiej Poradni Rodzinnej, które prowadzi doradca życia rodzinnego. UWAGA: ze względu na czas potrzebny do poznania rytmu płodności należy rozpocząć je równolegle z uczestnictwem w katechezach prowadzonych przez kapłana.

3)    2 rozmowy z duszpasterzem parafii, w której będzie udzielany ślub.

4)    Dzień skupienia narzeczonych (organizowany w większych ośrodkach duszpasterskich).

5)    2 spowiedzi przedślubne.