Proboszcz

Ksiądz Kanonik Tomasz Rogowski  

 

 Urodzony – w 1951 roku w Nałęczowie

 Matura – 1969 LO Nałęczów 

 Studia – KUL 1969 – 1975 

 Święcenia Kapłańskie – Lublin 1975 

        Wikariusz  

- Dub  1975 – 1976   

- Chełm NMP – 1976 – 1977

- Uchanie 1977 – 1982  

- Nielisz 1982 – 1985

       Proboszcz   

- Staw Noakowski 1985 – 2001

- Werbkowice 2001 – 2008 

                - Złojec od 2008