Historia Parafii 


Powstała na mocy dekretu bp Bolesława Pylaka, z 13 IV 1983 r., przez wydzielenie pięciu wsi z parafii Nielisz (Złojec, Krzak, Wólka Złojecka, Wólka Nieliska i Zarudzie). Do II połowy w. XIX był tutaj kościół unicki, a następnie cerkiew prawosławna, która uległa zniszczeniu w 1917 r. na skutek pożaru. Istniał także grzebalny cmentarz prawosławny.
   Pierwotnie w "Domu Ludowym" powstała tymczasowa kaplica. W 1980 r. w uroczystość Chrystusa Króla została tam odprawiona pierwsza Msza Św, którą celebrował Ks. Zygmunt Lipski ówczesny proboszcz w Nieliszu. Od 1981 r. Złojec stanowił Samodzielny Ośrodek Duszpasterski. 30 V 1982 r. ordynariusz lubelski Ks. bp Bolesław Pylak dokonał poświęcenia krzyża i placu pod budowę kościoła. Budowa została rozpoczęta 1 VII 1982 r. Budowę prowadził pierwszy proboszcz Ks. Kazimierz Stelmaszczuk. 14 V 1983 r. bp Bolesław Pylak poświęcił i wmurował kamień węgielny oraz poświęcił dawny prawosławny cmentarz grzebalny a uroczystą konsekrację kościoła dokonał 31.05.1989 roku. Nawiedzenie parafii Złojec przez Matkę Bożą w kopii Obrazu Jasnogórskiego miało miejsce 28 i 29 sierpnia 2004 roku.

W r. 1985 oddano do użytku plebanię, wnętrze wykończono i wyposażono do r. 1987.

   Kościół, pw. Chrystusa Króla w Złojcu, z lat: 1982-87, murowany z konstrukcją stalową, wg projektu inż. Władysława Frąckiewicza z Krasnegostawu, pow. 478 m2, dach dwuspadowy kryty blachą ocynkowaną, asymetryczny, z wieżą o wysokości 20 m, trójdzielny: prostokątna nawa z węższym przedsionkiem i wnęką prezbiterium. Po lewej stronie ołtarza wejście do zakrystii i plebanii. Ołtarz główny, usytuowany we wnęce prezbiterium z rzeźbą Chrystusa Króla i adorującymi aniołami. Tabernakulum w dole pionowej linii krzyża. Cmentarz kościelny otoczony niewysokim ogrodzeniem z metalowymi przęsłami, w narożach figury z białego cementu: Matki Bożej, Św. Józefa Św. Maksymiliana i Św. Brata Alberta.

Odpusty:
- Uroczystość Chrystusa Króla (ostatnia niedziela roku liturgicznego).
- Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny (ostatnia niedziela maja)

Powołania z terenu parafii:

Ks. Stanisław Jakubczak (Włochy)