Up Poświęcenie placu pod budowę Kościoła -1981r. Slideshow

 


19810002
19810004
19810005
19810006
19810007
19810008
19810009
19810001

Zdjęcia wykonał nasz rodak Pan Kazimierz Szałata. Obecnie doktor Szałata wykłada filozofię, etykę i bioetykę  w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Warszawskim Uniwerystecie Medycznym. Akademia Francuska przyznała swoją nagrodę w uznaniu dla zasług doktora Kazimierza Szałaty w dziedzinie działalności edukacyjnej, naukowej i charytatywnej. Doktor Szałata, absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, stoi na czele stowarzyszenia koordynującego pracę placówek zajmujących się pomocą osobom chorującym na trąd, placówek walczących z analfabetyzmem i z nędzą. Jest także inicjatorem Misyjnego Apostolstwa Dzieci Niepełnosprawnych. Doktor Szałata jest założycielem i kierownikiem Konwersatorium Etyki pod nazwą „Medycyna na miarę Człowieka”.