Legion Maryji

 

Legion liczy 5 członków po przyrzeczeniu.

 

1.    Zarząd:

Ø  Prezydent –  Zuzanna Zając

Ø  Zastępca – Maria Burcon

Ø  Sekretarz – Krystyna Antoszek

Ø  Skarbnik – Barbara Kobylarz

 

2.      Pozostali czynni członkowie:

Ø  Bronisława Kalita

   

   Opiekun: ks. Proboszcz Sylwester Zwolak