Legion Maryi


Legion liczy 7 członków po przyrzeczeniu.

Zarząd:      Prezydent –  Zuzanna Zając

                        Zastępca – Bronisława Kalita

                        Sekretarz – Stanisława Łaszcz

                        Skarbnik – Barbara Kobylarz

Pozostali czynni członkowie:

Ø  Leokadia Łuczko

Ø  Maria Burcon

Ø  Krystyna Antoszek