Historie kapliczek

Historia kapliczki koło Pana Pańczyka w Złojcu - opowiada Pan Jan Pańczyk

Historia kapliczki w Zarudziu Kolonii - opowiada Pan Stanisław Budzyński

Kapliczka w Wólce Złojeckiej - opowiada Pani Maria Soboń 

Kapliczka w Złojcu w polu - opowiada Pan Bronisław Tchórz

Kapliczka w Złojcu koło Tchórza - opowiada Pan Bronisław Tchórz

 

Jeśli znasz historię kapliczki, która jest na jednym ze zdjęć,

lub ciekawe zdarzenia z nią związane prosimy o kontakt