WÓLKA NIELISKA

   Wieś położona w środkowej części gminy Nielisz, nad rzeką Łabuńką, w obrębie Padołu Zamojskiego.

   Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1839, kiedy pojawiła się na mapie kwatermistrzowskiej. W 1 pol. XIX wieku były tu dwie karczmy, jedna z nich w 1845 roku uzyskała, a druga nie uzyskała patentu na dalszy handel alkoholem. Wówczas Wólka Nieliska należała do gminy Ruskie Piaski.  Od 1822 roku dobra Ruskie Piaski, na terenie których powstał folwark Wólka Nieliska, przejął Tomasz Puchała, były porucznik wojsk polskich. Nowy właściciel nie mieszkał jednak w Ruskich Piaskach, ale w Kątach, natomiast dobra Ruskie Piaski wydzierżawił Rakowskiemu. W 1853 roku dobra, w związku z ich zadłużeniem, zostały wystawione na licytację i kupili je Marianna i Barthold Mannowie. W 1860 drogą kupna trafiły one w ręce Władysława Wyżgi, a w 1873 roku Aleksandra Józefowicza. Ten ostatni w 1901 roku sprzedał je Adamowi Gasztoldowi Bukrabie.

   Pod koniec XIX wieku wieś liczyła 14 domów i 145 mieszkańców, w tym 80 katolików oraz 80 mórg ziemi włościańskiej i 78 mórg ziemi dworskiej. Należała wówczas do powiatu zamojskiego, gminy oraz parafii Nielisz i wchodziła w skład dóbr Ruskie Piaski.

   Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 35 domów i 228 mieszkańców, w tym 21 Żydów.

   4 stycznia 1944 roku policja niemiecka w odwecie za wysadzenie mostu kolejowego przez partyzantów w Ruskich Piaskach rozstrzelała 17 mieszkańców wsi.

Źródło: Józef Niedźwiedź. Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003