KRZAK

    Wieś położona w środkowej   części  gminy Nielisz, nad rzeką Łabuńką, w obrębie Padołu Zamojskiego.

   Miejscowość powstała zapewne w I połowie XIX wieku. Spis z 1840 roku notował Krzak w unickiej parafii w Złojcu. W 1 pol. XIX wieku była tu karczma, która w 1845 roku uzyskała patent na dalszy handel alkoholem. Wówczas Krzak należał do ordynackiej gminy Stary Zamość. W 1883 roku tutejszy folwark i młyn wodny o dwóch kamieniach przy stawie w Krzaku należały do dóbr Nielisz, wchodzących w skład Ordynacji Zamojskiej. Były tu wówczas 3 domy dworskie i 19 włościańskich oraz 179 mieszkańców, w tym 17 Rusinów i 13 Żydów. Wieś liczyła 230 mórg użytków.

   Według spisu z 1921 roku wieś liczyła 31 domów i 201 mieszkańców, w tym 4 Żydów, osada młyńska liczyła 2 domy i 22 mieszkańców – Żydów, natomiast w folwarku był 1 dom i 18 mieszkańców. W 1929 roku hrabia Maurycy Zamoyski posiadał w Krzaku 50 ha ziemi.

   4 stycznia  1944  roku policja niemiecka w odwecie za wysadzenie mostu kolejowego przez partyzantów w Ruskich Piaskach rozstrzelała 11  mieszkańców wsi.

Źródło: Józef Niedźwiedź. Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, Zamość 2003