Ochrzczeni w roku 2024

Lp.

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców