Odeszli do Pana w roku 2024

Lp

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Liczba przeżytych lat

Data śmierci

Miejsce pochówku

1

Romaszko Krystyna

Złojec

93

10.01

Cmentarz w Wielączy

Intencje modlitw

2

Czop Jan

Złojec

79

20.01

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

3

Chmiel Helena

Wólka Nieliska

94

29.01

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

4

Kuza Eugenia

Wólka Złojecka

91

1.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

5

Zając Teresa

Krzak

88

13.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

6

Jeziorkowski Adolf

Krzak

78

31.03

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

7

Gołębiowska Teodora

Krzak

93

6.05

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

8

Jakubczak Zbigniew

Złojec

68

19.05

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

9

Rycaj Roman

Krzak

92

5.06

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

10

Róg Wiktor

Wólka Złojecka

0

1.07

Cmentarz w Złojcu