Ochrzczeni w roku 2023

Lp.

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1.

Filip Tchórz

25 marca 2023

Rafał i Patrycja

2.

Wiktoria Jakubczak

16 kwietnia 2023

Bartłomiej i Magdalena

3.

Róża Kosa

23 kwietnia 2023

Emil i Angelika

4.

Nina Juszczak

19 maja 2023

Aleksander i Oliwia

5.

Amelia Rycaj

17 czerwca 2023

Damian i Aleksandra

6.

Ignacy Kiszczak

25 czerwca 2023

Karol i Marta

7.

Filip Pocztarski

15 lipca 2023

Grzegorz i Patrycja

8.

Alicja Dudek

23 lipca 2023

Piotr i Agnieszka

9.

Blanka Winiarczyk

23 lipca 2023

Marcin i Paula

10.

Antoni Łazorczyk

30 lipca 2023

Marcin i Dominika