Ochrzczeni w roku 2023

Lp.

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1.

Filip Tchórz

25 marca

Rafał i Patrycja

2.

Wiktoria Jakubczak

16 kwietnia

Bartłomiej i Magdalena

3.

Róża Kosa

23 kwietnia

Emil i Angelika

4.

Nina Juszczak

19 maja

Aleksander i Oliwia

5.

Amelia Rycaj

17 czerwca

Damian i Aleksandra

6.

Ignacy Kiszczak

25 czerwca

Karol i Marta

7.

Filip Pocztarski

15 lipca

Grzegorz i Patrycja

8.

Alicja Dudek

23 lipca

Piotr i Agnieszka

9.

Blanka Winiarczyk

23 lipca

Marcin i Paula

10.

Antoni Łazorczyk

30 lipca

Marcin i Dominika

11

Bartłomiej Papież

8 października

Grzegorz i Agnieszka

12

Sofia Valentina Sycz

8 października

Arkadiusz i Agnieszka

13

Bartosz Mazur

29 października

Grzegorz i Karolina