Odeszli do Pana w roku 2023

Lp

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Liczba przeżytych lat

Data śmierci

Miejsce pochówku

1

Jakubczak Eugeniusz

Złojec

76

8.01

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

2

Rabiega Tomasz

Złojec

49

9.01

Cmentarz w Sitańcu

Intencje modlitw

3

Komajda Janina

Zarudzie

88

8.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

4

Koziołek Henryk

Złojec

67

9.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

5

Łaszcz Stanisława

Złojec

66

15.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

6

Czerwieniec Barbara

Zamość

76

12.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

7

Złomaniec Władysław

Złojec

64

28.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw