Odeszli do Pana w roku 2022

Lp

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Liczba przeżytych lat

Data śmierci

Miejsce pochówku

1

Soboń Stanisław

Złojec

64

1.01

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

2

Popielec Adolf

Wólka Nieliska

82

1.01

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

3

Bełkot Julianna

Złojec

92

12.01

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

4

Dworzycka Janina

Krzak

86

23.01

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

5

Tomasik Zdzisław

Wólka Nieliska

87

6.02

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

6

Smyl Maria Teresa

Złojec

65

7.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

7

Klus Władysław

Krzak

80

14.02

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

8

Dziewulski Janusz

Wólka Nieliska

56

26.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

9

Bartoszczyk Danuta

Wólka Nieliska

71

27.02

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

10

Rycaj Józefa

Krzak

80

12.03

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

11

Dudek Jan

Wólka Złojecka

68

18.03

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

12

Litwin Tadeusz

Wólka Nieliska

64

22.03

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

13

Kłonica Władysław

Zarudzie

78

5.04

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

14

Piróg Eugeniusz

Wólka Złojecka

87

26.04

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

15

Michalec Tadeusz

Wólka Nieliska

75

5.05

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

16

Rycaj Jan

Wólka Złojecka

93

24.05

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

17

Siemko Halina Maria

Zarudzie

74

18.06

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

18

Jakubczak Barbara

Złojec

94

23.06

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

19

Bielecki Witold

Krzak

65

1.07

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

20

Kowalczyk Maria

Złojec

94

6.07

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

21

Rycaj Stanisława

Wólka Złojecka

94

24.07

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

22

Złomaniec Marianna

Złojec

93

27.07

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

23

Sienkiewicz Wiesław

Zarudzie

73

16.08

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

24

Pańczyk Mieczysław

Złojec

84

2.10

Cmentarz w Złojcu
Intencje modlitw

25

Zańko Grażyna

Zarudzie

68

3.10

Cmentarz w Złojcu
Intencje modlitw

26

Łaszcz Joanna

Złojec

55

6.10

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

27

Domańska Danuta

Złojec

90

7.10

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

28

Jakubczak Józef

Złojec

80

29.10

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

29

Jakubczak Jerzy

Złojec

67

10.11

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

30

Dziewulska Maria

Wólka Nieliska

76

15.12

Cmentarz w Nieliszu

Intencje modlitw

31

Kawala Melania

Złojec

88

15.12

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw

32

Głąb Danuta

Krzak

84

24.12

Cmentarz w Złojcu

Intencje modlitw