Ochrzczeni w roku 2021

Lp

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1

Wiktor Złomaniec

30.01

Karolina i Przemysław

2

Diana Mrozik

6.06

Elżbieta i Mirosław

3

Filip Szczygieł

27.06

Justyna i Karol

4

Emilia Świstowska

11.07

Sylwia i Łukasz

5

Antoni Car

15.08

Katarzyna i Przemysław

6

Michał Turek

19.09

Paulina i Kamil