Ochrzczeni w roku 2021

Lp

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1

2