Ochrzczeni w roku 2020

Lp

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1

2