Ochrzczeni w roku 2020

Lp

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1

Amelia Kitka

9.02

Joanna i Paweł

2

Wiktoria Mikuła

16.02

Agnieszka i Ryszard