Ochrzczeni w roku 2019

Lp

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1

Marcelina Duda

6.01

Anna i Sylwester

2

Antonina Głąb

13.01

Wioleta i Grzegorz

3

Tymoteusz Soboń

20.01

Izabela i Daniel

4

Alan Szczygieł

3.02

Justyna i Karol

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27