Zaślubieni w roku 2018

Lp

Pan Młody

Zamieszkanie

Panna Młoda

Zamieszkanie

Data ślubu

1

Emil Kosa

Tychów Stary

Angelika Zams

Złojec

1.06

2

Grzegorz-Robert Mazur

Suchowola

Karolina Szumiło

Złojec

2.06

3

Konrad Ziarkiewicz

Zamość

Monika Smyl

Złojec

2.06

4

Michał Barteczko

Komarów

Iwona Chrzan

Zarudzie

30.06

5

Marcin Dudek

Nielisz

Małgorzata Komajda

Zarudzie

28.07

6

Patryk Adamowicz

Zamość

Emilia Dziewulska

Wólka Nieliska

11.08

7

Grzegorz Papież

Bodaczów

Agnieszka Kawala

Złojec

25.08

8

Krzysztof Rycaj

Wólka Złojecka

Marta Gielejza

Płoty

25.08

9

Piotr Bekier

Sitaniec

Klaudia Jakubczak

Krzak

8.09