Ochrzczeni w roku 2018

Lp

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1

Filip Pałczyński

14.01

Anna i Przemysław

2

Natan Mroczkowski

21.01

Iwona i Marcin

3

Zofia-Łucja Adamczuk

21.01

Izabela i Adam

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17