Ochrzczeni w roku 2015

Lp

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1

Maja Buryś

7.03

Beata i Jarosław

2

Wojciech Garbaty

26.04

Anna i Arkadiusz

3

Dawid Tchórz

3.05

Monika i Zbigniew

4

Alan Szyszkowski

23.05

Anna i Mariusz

5

Aleksandra Starzak

24.05

Aneta i Jakub

6

Martyna Mazurek

7.06

Agnieszka i Bartłomiej

7

Karol Rycaj

14.06

Magdalena i Krzysztof

8

Kacper Bełkot

28.06

Agnieszka i Konrad

9

Marcel Szponar

19.07

Anna i Tomasz

10

Anna Gąbka

20.09

Małgorzata i Piotr

11

Ksawery Sokół

18.10

Marzena i Przemysław